doradcy

Nasi doradcy to menedżerowie, konsultanci i trenerzy, eksperci w obszarach zarządzania strategicznego, finansów, sprzedaży i rozwoju pracowników (HR) a także specjaliści w obszarach doradztwa podatkowego, zarządzania projektami, wdrażania innowacji czy komercjalizacji wiedzy. Pełnili funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach różnej wielkości, także dużych przedsiębiorstwach przemysłowych w działach organizacyjnych, produkcyjnych i projektowych, sprzedażowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczyli we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw pracowników. Pracują z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli także mikroprzedsiębiorstw. Posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w obszarach sprzedaży, strategii organizacyjnych oraz zarządzaniu efektywnością (performance management). Zaangażowani w projekty związane z rozwojem innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Mirosław Perzanowski

Menadżer branży stoczniowej, kierownik wydziału Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni zarządzający wydziałem produkcyjnym. Menadżer sprzedaży, trener oraz koordynator szkoleń, Coach ICF, konsultant. Tworzył programy szkoleniowe dla sprzedawców oraz menedżerów w Polsce i za granicą, posiada doświadczenie w budowaniu modeli kompetencyjnych. Mocne obszary doradcze to sprzedaż i techniki sprzedaży oraz miękkie umiejętności HR-owe. Posiada doświadczenie w tworzeniu planów rozwojowych oraz strategii rozwoju dla przedsiębiorstw. W praktyce stosuje metody coachingowe, mentoringowe.

Iga Kopeć

Doradca biznesowy z 10 letnim doświadczeniem zawodowym zorientowanym wokół prowadzenia projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczych. Zajmuje się zarówno tworzeniem nowych przedsiębiorstw jak i projektowaniem produktów i usług dla MŚP.
W swojej pracy wykorzystuje umiejętność prowadzenia procesów z wykorzystaniem metodologii Design Thinking oraz metodyk zarządzania projektami. Jest także certyfikowanym coachem ICF. Posiada bogatą praktykę zawodową w tworzeniu, realizacji i zarządzaniu projektami - głównie finansowanymi z UE. Współpracowałam dotychczas z wieloma branżami (m.in. produkcyjną, turystyczną, transportową, szkoleniowo-doradczą). Specjalistka ds. wsparcia biznesowego i promocji PES w projekcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz doradcą w zakresie Planów Rozwoju w ramach projektu Strategicznie Doskonali.

Jacek Jędrzejczak

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Praktyk; 8 lat na stanowiskach kierowniczych (w tym 3 lata, jako dyrektor ds. personalnych, 5 lat dyrektor ds. promocji i sprzedaży) w koncernie medialnym Polskapresse, członek zarządu polsko-francuskiej firmy „HDS-WP” Sp. z o.o.. Członek-założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przez 4 lata dyrektor merytoryczny ProFirma Sp. z o.o. Od dwudziestu lat Konsultant, HR Business Partner, Trener. Specjalizuje się w programach doradczych i szkoleniowych związanych z badanie efektywności ludzi i organizacji w oparciu o model HPI, projektowaniu i wdrażaniu zmian w zakresie organizacji, zarządzania, strategii ZZL oraz opisów i wartościowanie stanowisk pracy, budowaniu systemów wynagradzania.

Wykładowca Studiów Podyplomowych m.in. Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej.Autor ośmiu książek i poradników w zakresie zarządzania i strategii HRM.

Tomasz Krzemiński

Menedżer, konsultant, trener. Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i rozwoju systemów zarządzania. Pełnił funkcje menedżerskie w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych w działach organizacyjnych oraz strategii zarządzania. Zajmował się restrukturyzacją przedsiębiorstw w branży hutniczej. Zajmuje się modelowaniem biznesu i jest zaangażowany w projekty związane z rozwojem innowacji oraz tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych. Certyfikowany trener zarządzania ze specjalizacją planowanie strategiczne. Autor koncepcji wspierających zarządzanie: GO Model Canvas, Strategic Pathfinding, Stragiler. Członek Zarządu Stowarzyszenia Mentorów Promentor. Hobby kolarstwo MTB, Flyfishing.


dane kontaktowe

tel. (+48) 58 341 94 93
email: biuro@trigonum.pl


Copyright: Strategicznie Doskonali. Projekt i realizacja: PodisPromotion