doradcy

Nasi doradcy to menedżerowie, konsultanci i trenerzy, eksperci w obszarach zarządzania strategicznego, finansów, sprzedaży i rozwoju pracowników (HR) a także specjaliści w obszarach doradztwa podatkowego, zarządzania projektami, wdrażania innowacji czy komercjalizacji wiedzy. Pełnili funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach różnej wielkości, także dużych przedsiębiorstwach przemysłowych w działach organizacyjnych, produkcyjnych i projektowych, sprzedażowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczyli we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw pracowników. Pracują z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli także mikroprzedsiębiorstw. Posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w obszarach sprzedaży, strategii organizacyjnych oraz zarządzaniu efektywnością (performance management). Zaangażowani w projekty związane z rozwojem innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jacek Jędrzejczak

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Praktyk; 8 lat na stanowiskach kierowniczych (w tym 3 lata, jako dyrektor ds. personalnych, 5 lat dyrektor ds. promocji i sprzedaży) w koncernie medialnym Polskapresse, członek zarządu polsko-francuskiej firmy „HDS-WP” Sp. z o.o.. Członek-założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przez 4 lata dyrektor merytoryczny ProFirma Sp. z o.o. Od dwudziestu lat Konsultant, HR Business Partner, Trener. Specjalizuje się w programach doradczych i szkoleniowych związanych z badanie efektywności ludzi i organizacji w oparciu o model HPI, projektowaniu i wdrażaniu zmian w zakresie organizacji, zarządzania, strategii ZZL oraz opisów i wartościowanie stanowisk pracy, budowaniu systemów wynagradzania.

Wykładowca Studiów Podyplomowych m.in. Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej.Autor ośmiu książek i poradników w zakresie zarządzania i strategii HRM.

Tomasz Krzemiński

Menedżer, konsultant, trener. Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i rozwoju systemów zarządzania. Pełnił funkcje menedżerskie w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych w działach organizacyjnych oraz strategii zarządzania. Zajmował się restrukturyzacją przedsiębiorstw w branży hutniczej. Uczestniczy w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw pracowników. Pracuje z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli. Posiada praktyczne doświadczenia w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w obszarach strategii organizacyjnych, oraz performance management. Zajmuje się modelowaniem biznesu i jest zaangażowany w projekty związane z rozwojem innowacji oraz tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych. Certyfikowany trener zarządzania ze specjalizacją planowanie strategiczne. Autor koncepcji wspierających zarządzanie: GO Model Canvas, Strategic Pathfinding, Stragiler. Członek Zarządu Stowarzyszenia Mentorów Promentor. Hobby kolarstwo MTB, Flyfishing.

Mirosław Perzanowski

Menadżer branży stoczniowej, kierownik wydziału Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni zarządzający wydziałem produkcyjnym. Menadżer sprzedaży, trener oraz koordynator szkoleń, Coach ICF, konsultant. Tworzył programy szkoleniowe dla sprzedawców oraz menedżerów w Polsce i za granicą, posiada doświadczenie w budowaniu modeli kompetencyjnych. Mocne obszary doradcze to sprzedaż i techniki sprzedaży oraz miękkie umiejętności HR-owe. Odpowiadał za strategie kreowania, wprowadzania na rynek i sprzedaży nowych produktów. Posiada doświadczenie w tworzeniu planów rozwojowych oraz strategii rozwoju dla przedsiębiorstw, w tym strategii sprzedażowych oraz HR. W praktyce stosuje metody coachingowe, mentoringowe.

Za najważniejszą wartość w pracy i życiu uznaje odpowiedzialność za słowo. Prywatnie miłośnik niezależności i żeglarstwa, które uczy pokory wobec sił natury i wymaga dokładnego przygotowania każdego działania.

Paweł Bajurski

Paweł Bajurski. Od 6 lat Prezes Zarządu spółki szkoleniowo-doradczej zajmującej się doradztwem w zakresie zarządzaniem projektami, tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Równolegle jako Członek Zarządu wspiera rozwój spółki typu spin off funkcjonującej w obszarze chemioinformatyki i biotechnologii założonej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada certyfikat zarządzania projektami Project Management Professional (PMP), najbardziej rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami potwierdzający m.in. min. 7500 godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Zarządzał m.in. ogólnopolskim projektem o budżecie 3,5 mln złotych oraz licznymi mniejszymi projektami. Przeprowadził kilkadziesiąt usług doradczych, w tym dla szeroko rozumianego sektora TSL, wykorzystując swoje doświadczenia na rzecz rozwoju branży poprzez zaangażowanie na funkcji Wiceprzewodniczącego Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe. Ekspert w zakresie zarządzania projektami, budowania planu projektu , tworzenia modeli organizacyjnych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie również w obszarze współpracy na linii Biznes – Nauka, w tym w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Wielbiciel koszykówki i gór latem.

Anna Józefczyk

Dyrektor Biura Projektów zarządzająca portfelem projektów rozwojowych, odpowiedzialna za koordynację zespołu kierowników projektów oraz zespołów projektowych. Doradca strategiczny przedsiębiorstw prowadząca procesy analizy strategicznej dla klientów kluczowych, mentor przedsiębiorstw oraz NGO wykorzystująca narzędzia modelowania biznesowego. Trener biznesu w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, budowania strategii przedsiębiorstwa, zmiany i innowacji, wdrażania strategii CSR. Członek Forum Mentorów.
Akredytowany doradca CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w PARP, autorka licznych strategii wdrożenia narzędzi CSR w przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych w oparciu o normę ISO 26000. Autorka narzędzia badawczego w zakresie diagnozowania gotowości firm w zakresie wdrażania CSR. Zorientowana na ludzi i relacje biznesowe. Wierzę w ludzi, zmianę, różnorodność i odpowiedzialny biznes.

Izabela Końka

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, prezes zarządu w Primeline Finance, członkini rad nadzorczych oraz komisji rewizyjnych w spółkach oraz instytutach. Specjalizuje się  w prawie podatkowym, doradztwie finansowym i strategicznym oraz pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Jako certyfikowany projekt manager (certyfikat PMI) skutecznie koordynuje współfinasowane projekty zarówno na etapie ich przygotowania, jak i rozliczania. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w zakresie zarządzania finansami, optymalizacji podatkowej oraz planowania inwestycji i rozwoju działalności. Cechuje ją indywidualne podejście do klienta. Rolę doradcy postrzega jako rolę partnera biznesowego przedsiębiorstw. Współpracuje przy pozyskiwaniu przedsiębiorstwom kapitału na rozwój działalności, przede wszystkim ze źródeł publicznych. Prywatnie pasjonatka tańca i podróży. Ceni w ludziach uczciwość i dobroduszność.


dane kontaktowe

tel. (+48) 58 341 94 93
email: biuro@trigonum.pl


Copyright: Strategicznie Doskonali. Projekt i realizacja: PodisPromotion