wejście w proces rozwoju

Projekt „Strategicznie doskonali” skierowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę i poprawiać  efektywność biznesową. Oferujemy wsparcie doradcy, który we współpracy z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa, przeprowadzi analizę potrzeb rozwojowych firmy, pomoże określić kierunki rozwoju i  cele strategiczne firmy, a także czynniki sukcesu i drogę do realizacji założonych celów. W efekcie współpracy z doradcą, każda z firm, uczestnicząca w projekcie otrzyma dokument - Plan Rozwojowy, który stanowić  będzie drogowskaz, wskazujący ścieżkę do realizacji założonych celów strategicznych. Po przekazaniu Planu Rozwojowego, nasz doradca będzie służył wsparciem przy jego wdrożeniu i  realizacji.

 

Aby przystąpić do projektu i wypracować wspólnie z doradcą Plan Rozwojowy dla przedsiębiorstwa,
muszą Państwo przejść następujące etapy rekrutacji:

 

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi rozpoczęcie procesu rekrutacji Państwa firmy do projektu. Formularz składa się z dwóch części. Pierwsza część pozwala na wstępną weryfikację kryteriów formalnych, umożliwiających uczestnictwo w projekcie. Druga część formularza ma na celu określenie preferowanych form współpracy z doradcą, zasad tej współpracy i sposobu realizacji projektu w Państwa firmie. Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego, otrzymacie Państwo informację o możliwości przystąpienia do projektu. W przypadku pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, przechodzicie Państwo do kroku 2.

 

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.doc

 

 

 

Złożenie dokumentów formalnych


W związku z faktem, iż w ramach projektu udzielana jest pomoc de minimis, zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Ponadto, aby zweryfikować status przedsiębiorstwa wypełniają Państwo na tym etapie rekrutacji oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. Wypełnienie przez Państwa dokumentów ma na celu potwierdzenie spełnienia zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym kryteriów formalnych uczestnictwa.

 

Pliki do pobrania:
Formularz_informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls
Oświadczenie_o_spełnianiu_kryteriów_MSP.doc

 

 

 

Podpisanie umowy na świadczenie usług doradczych

Ostatnim etapem rekrutacji jest podpisanie umowy na świadczenie usług doradczych, stanowiące zobowiązanie do udziału w projekcie. Umowa  reguluje warunki świadczenia usług w ramach projektu oraz wskazuje prawa i obowiązki stron. Wzór umowy na świadczenie usług doradczych dostępny jest poniżej.

link

 

 

Rozpoczęcie współpracy z doradcą i opracowanie własnego Planu Rozwojowego

Po ustaleniu harmonogramu spotkań, możecie Państwo rozpoczynać pracę nad własnym Planem Rozwojowym.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat udziału w projekcie,
prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji  (link)

 

 

 

 

Pracodawcy Pomorza , wraz z partnerami – Trigonum Sp. z o.o. oraz Zarządem Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o., realizują projekt pn. „Strategicznie doskonali – rozwój zarządzania strategicznego MMŚP Pomorza branży logistycznej, transportowej i gospodarki morskiej”. Celem realizowanego projektu jest poprawa w perspektywie 2 lat od rozpoczęcia projektu efektywności biznesowej 55 MMŚP szeroko rozumianego sektora TSL Regionu Pomorskiego, poprzez wypracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerami społecznymi Strategii Rozwoju, zawierających cele strategiczne tych przedsiębiorstw.

 

Rezultatem bezpośrednim projektu będzie przygotowanie i wdrożenie 55 Strategii Rozwoju, zawierających cele strategiczne przedsiębiorstw, a rezultatem długofalowym – poprawa efektywności biznesowej poprzez osiągnięcie tych celów w kluczowych dla przedsiębiorstw obszarach.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu: 916 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 822 750,00 zł


dane kontaktowe

tel. (+48) 58 341 94 93
email: biuro@trigonum.pl


Copyright: Strategicznie Doskonali. Projekt i realizacja: PodisPromotion